M. Dhingra Georgia Institute Of Technology Atlanta Georgia Usa.pdf [Free Download!]